Youtube

बित्तीय साक्षरता

समयमा नै सचेत बनौं कर्जा अनुशासनको पालना गरौं । Mahuli Laghubitta 149 subscribers Subscribe

महुली लघुवित्त द्वारा अतिविपन्न परिवारलाई सहयोग

अब तपाई हाम्रो सम्बन्धम सबैको लागी, सधैको लागी मन देखि मन जोडदै

अधिकार र कर्तव्य सबैका लागी बराबरीहो

Find Us Here

QUICK LINK
Foreign Exchange Rate
Currency Buy Sell
Australian 78.37 78.79
Bahrain Dinar 294.33 295.93
Canadian Dollar 83.08 83.53
Chinese Yuan 16.54 16.63
Danish Kroner 16.80 16.89
Source : www.nrb.org.np More

Copyright © All rights reserved.

Powered By: Amsoft Technologies