Vacancy 2078/079

Application form 2078/079

Suchi Darta

Final Selection Of Managment Trainee

Result of Online Examinations published for Management Trainee

८ औं वार्षिक साधारण सभा २०७७ को सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी फारमहरु

८ औं वार्षिक साधारण सभाकोलागी संस्थापक शेयर मतदाता नामावली अनुसूची २ अनुसारको सूचना
८ औं वार्षिक साधारण सभाकोलागी सर्वसाधारण शेयर मतदाता नामावली अनुसूची २ अनुसारको सूचना

निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना

सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७

Examination Notice for Management Trainees

आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आठौं वार्षिक साधारण सभाको लागी प्रोक्सी फारम

विज्ञापन नं. ०७/०७७/०७८ व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीको छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. ०७/०७७/०७८ व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पदको पाठ्यक्रम (Syllabus)

साविकको नव किरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट अभौंतिकरण गर्ने बारे सूचना

साविक श्री नव किरण लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को संस्थापक शेयर प्रमाणपत्रलाई महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को नाममा अभौतिकरण गर्ने फारम

एकीकृत कारोवार शुभारम्भ हुने वारे सूचना

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

विशेष साधारण सभाको लागी प्रोक्सी फारम

सुची दता सम्बन्धी सूचना

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवेदन फारम

नाम परिवर्तन भएको सूचना

बिज्ञापन न. २/२०७५/०७६ सेन्टर मेनेजरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

बिज्ञापन. २/२०७५/०७६ सेन्टर मेनेजर को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन

छैठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रोक्सी फारम

Syllabus Center Manager

नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बिज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धमा

हकप्रद शेयर निष्कासन फारम

हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धी सूचना

हकप्रद तथा आ.व. २०७४/०७५ को बोनस तथा नगद लाभांस घोषणा

शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने वारेको सूचना

नाम परिवर्तन भएको सूचना

Interest Rate Change

SAGM _Notice_2077_04_25 First

Proxy Form SAGM

Find Us Here