व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवेदन फारम

सुची दता सम्बन्धी सूचना

नाम परिवर्तन भएको सूचना

बिज्ञापन न. २/२०७५/०७६ सेन्टर मेनेजरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

बिज्ञापन. २/२०७५/०७६ सेन्टर मेनेजर को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन

छैठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रोक्सी फारम

Syllabus Center Manager

नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बिज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धमा

हकप्रद शेयर निष्कासन फारम

हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धी सूचना

हकप्रद तथा आ.व. २०७४/०७५ को बोनस तथा नगद लाभांस घोषणा

शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने वारेको सूचना

नाम परिवर्तन भएको सूचना

Interest Rate Change

Find Us Here